با پدیده مگس‌پران و انتوپتیک میدان آبی آشنا شوید

شناورهای کوچک سیاه یا نقطه‌های سفید نورانی در میدان دید ما

380
0 0
همه ما گاهی چیزهای شناوری در میدان دید خود می‌بینیم؛ شبیه به کرم‌های کوچک یا لکه‌های ریز. گاهی هم وقتی به آسمان آبی نگاه می‌کنیم، ذرات معلق سفید نورانی را می‌بینیم که انگار دم سیاهی به آن وصل است. پیش آمده بخواهید با چشم دنبال و رویشان تمرکز کنید اما نتوانید؟ این انیمیشن به سادگی درباره شناورها و علت‌شان توضیح می‌دهد؛ پدیده مگس‌پران و انتوپتیک میدان آبی.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار