چه‌ کنیم تا نوزاد بعد از خوردن شیر دچار دل‌درد نشود؟

آموزش دو تکنیک ساده گرفتن آروغ نوزاد

15.3K
0 1
نوزادان باید بعد از خوردن شیر حتما آروغ بزنند تا هوای درون معده‌شان خالی شود. این ویدئو دو تکنیک متفاوت برای آروغ‌ زدن را آموزش می‌دهد. اولی، روش آروغ‌ زدن روی شانه و تکنیک دوم گذاشتن کودک روی پا است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار