وقت گیر افتادن در فضای بسته چه اتفاقی در مغز می‌افتد؟

چهار دلیل برای کلاستروفوبیا یا ترس از مکان‌های بسته

285
0 0
«کلاستروفوبیا» ترس از فضاهای محدود یا بسته است با این تصور که قادر به فرار نیستید و برای همیشه در آنجا محبوس شده‌اید. این حالت به‌دلیل حملات پنیک ناشی‌از عدمِ تعادلِ انتقال‌دهنده‌های عصبی در این منطقه در مغز رخ می‌دهد. این انیمیشن یه شرح چهار دلیل برای تنگنا‌هراسی می‌پردازد: شرطی شدن در کودکی، آکروفوبیا یا ترس از ارتفاع، فضای نزدیک و عوامل ژنتیکی.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار