کدام بیماری‌ها خون‌رسانی به دست و پا را مختل می‌کنند؟

رینود و بورگر دو اختلالی که عملکرد رگ‌های خونی را مختل می‌کنند

408
0 0
این ویدئو به شرح دو بیماری بورگر و پدیده رینود می‌پردازد. دو اختلالی که در رگ‌های خونی رخ می‌دهد. در بروگر رگ‌های دست و پا درگیر می‌شوند و به علت تورم و التهاب خون‌رسانی به این اندام‌ها مختل و در نهایت منجر به قانقاریا می‌شود. در رینود که دو نوع اولیه و ثانویه دارد خون نمی‌تواند به سطح پوست برسد و رنگ پوست به آبی یا سفید تغییر رنگ می‌دهد. این ویدئو شرح کاملی از هر دو بیماری می‌دهد و می‌گوید در هر کدام چه اتفاقی برای رگ‌های خونی رخ می‌دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار