دردسرهای شانه کردن موهای پر گره، نازک و شکننده، ضخیم و مجعد

چند نکته برای درست شانه زدن موها!

424
0 0
همه کسانی که موهای بلند و یا خیلی بلندی دارند موهای گره خورده را تجربه کرده‌اند. این اتفاق زمانی سخت می‌شود که بخواهید موهایتان را شانه کنید و آن گره‌ها را ازبین ببرید. همچنین وقتی که موهای نازک و شکننده داشته باشید یا فر و مجعد. پس این ویدئو را ببینید و با چند نکته برای شانه کردن درست موها آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار