آیا برای فرزندم کافی هستم؟

هشت اصل والد خوب بودن!

6.5K
0 0
همه پدر و مادرها می‌خواهند والدین خوبی باشند. برای اغلب‌شان هم خوب بودن معنای خودش را دارد. اما باید چه رفتاری داشت تا والد خوبی بود؟ کدام رفتار والدین باعث می‌شود کودک به خوبی مهارت‌های اجتماعی را یاد نگیرد، رشد و بلوغ عاطفی ناقصی داشته باشد؟ در نهایت کدام والدین فرزندی تربیت می‌کنند با قوای روحی ضعیف و ناتوان برای مواجه با زندگی در بزرگسالی. اگر در این انیمیشن با هشت اصل والد خوب بودن آشنا شوید، به جواب می‌رسید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار