کرومونیکیا، تورم غدد لنفی، بیماری ریوی

سه نشانه سندروم ناخن زرد

401
0 0
سندروم ناخن زرد، سه نشانه اصلی دارد؛ کرومونیکیا یا همان ناخن‌هایی که بد رشد کرده‌اند، تورم غدد لنفی و بیماری‌ ریوی یا پلورال افیوژن. همچنین سندرم ناخن زرد می‌تواند با بیماری‌هایی نظیر روماتولوژیک، هاشیموتو و رینود در ارتباط باشد و به دلیل اختلال در تخلیه لنف نیز به وجود آید. با این ویدئو همراه شوید تا علت اصلی ناخن‌های زرد رنگ را بیشتر بشناسید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار