هوش هیجانی و نقش مهم آن در موفقیت کاری

چهار راه شناخت هوش هیجانی و تقویت آن

380
0 0
هوش هیجانی به معنی توانایی در درک احساسات خود به همراه توانایی در حفظ روابط مختلف از طریق شناسایی و درک احساسات دیگران است. خوشبختانه هوش هیجانی برخلاف ضریب هوشی، اکتسابی است و می‌توان آن را با چهار عامل اساسی یعنی خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، خود مدیریتی و مهارت‌های اجتماعی تقویت کرد. این ویدئو را درباره هوش هیجانی و اهمیت آن در رشد و پیشرفت در زمینه کسب و کار تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار