خلاقیت فرایند پرورش تخیل شماست

هشت دلیل اهمیت خلاق بودن در جریان تفکر روزمره!

8.4K
0 0
تفکر خلاق یعنی چه؟ با ذهن باز فکر کردن چه تأثیری بر رویکرد ما نسبت به زندگی دارد؟ حتما شما هم از خلاقیت و تفکر خلاق زیاد شنیده‌اید؛ اما واقعا چگونه می‌شود به این نوع تفکر دست یافت و چگونه تأثیر آن را روی زندگی‌مان می‌بینیم؟ در این انیمیشن کوتاه فضایی کلی برای پاسخ به این سؤالات به شما داده شود.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار