نگاهی به معنای مثبت استرس

استرس ما را خلاق‌تر می‌کند!

406
0 0
استرس واکنش بدن به هر تغییری است و بدن به این تغییرات، واکنش‌های فیزیکی و روحی نشان می‌دهد. کلمه‌ استرس اغلب به معنای منفی استفاده می‌شود اما استرس همیشه بد نیست. درواقع گاهی اوقات استرس می‌تواند مثبت باشد و به فرد کمک کند که در برابر چالش‌ها خلاق باشد. برای توضیحات بیشتر با این ویدیو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار