به صدای سرتان گوش بدهید

چه کسی درون ما صحبت می‌کند؟

3.8K
0 0

همه افراد با خودشان صحبت می‌کنند؛ اگر تنها باشند بلند و در حضور دیگران در ذهن‌شان. دانشمندان به آن مکالمه درونی یا صدای درونی می‌گویند. ما جز صحبت با خودمان، صداهایی را که از بیرون می‌شنویم نیز بازسازی می‌کنیم و مکالمه‌ای درون‌مان شکل می‌گیرد. اگر برای شما هم سوال است که ماجرای این گفتگوهای درونی چیست، این ویدئو را تماشا کنید.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار