دیسک، آرتروز، تنگی کانال نخاعی و سیاتیک

شناخت چهار نوع کمردرد و انواع آن

454
0 0
کمردرد در 75 درصد از افراد در مقطعی از زندگی رخ می‌دهد که خوشبختانه 90 درصد این دوره‌ها خوش‌خیم هستند. این ویدئو کمردرد را بسته به محل اصلی درد و موقعیت‌های تشدید به چهار دسته تقسیم می‌کند. تماشا کنید و با کمردردهایی با منشا دیسک، آرتروز، تنگی کانال نخاعی و سیاتیک آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار