چقدر از نظر روانی ثروتمندید؟

هفت مهارت رشد توانمندی روبه‌رویی با چالش‌ها

8.4K
0 2
تاب‌آوری یعنی چقدر توان رویارویی با مشکلات و چالش‌های زندگی را داریم و می‌توانیم از آنها عبور کنیم. یکی از موارد موثر در افزایش تاب‌آوری، اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس به معنی توانایی حل مشکلات با دانش نسبت به نقاط قوت و ضعف خود و تکیه بر نقاط قوت برای مقابله با چالش‌ها است. ویدئو را در همین باره تماشا کنید تا بدانید مهم‌ترین ثروت ذهن، تاب‌آوری عاطفی است و اینگه شما چقدر این ثروت را دارید؟
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار