IBD یا بیماری التهابی روده چیست؟

التهاب روده را کنترل و زندگی را شاد کنید

477
0 0
بیماری IBD به گروهی از بیماری‌ها می‌گویند که سبب التهاب جدار روده بزرگ و باریک می‌شوند. IBD با توجه به محلی که ملتهب می‌شود به بیمارهای دیگری تقسیم می‌گردد. این بیماری‌ها به‌علت دردِ زیاد و مشکلات گوارشی که همراه دارند ممکن است زندگی را برای ما سخت کنند. این ویدئو، با ارائه چند راهکار ساده، باعث می‌شود تا این بیماری‌ها مانعی برای زندگی عادی بیمار نباشد. ویدئو را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار