جراحی ماستوئیدکتومی چیست و چرا انجام می‌شود؟

دو روش جراحی کلستاتوم یا کیست گوش

425
0 0

کلستاتوما یا کراتوم یا کلستئاتوم گوش میانی، ایجاد یک ضایعه یا کیست در گوش میانی است. دو نوع عمل می توان برای کلستئاتوم انجام داد، عمل اولیه برای حذف بیماری و توقف آن است و دومی دومی برای بهبود شنوایی انجام می‌شود. بسته به شرایط و نیازتان به قدرت شنوایی ممکن است دو جراحی مختلف انجام شود که در این ویدیو به آن اشاره شده است، ماستوئیدکتومی و ماستوئیدکتومی رادیکال.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار