فقدان پاپیلای زبان و ایجاد جزایر قرمز صاف روز زبان

بیماری زبان جغرافیایی چیست؟

11.2K
0 1
زبان جغرافیایی، بیماری التهابی بی‌ضرر است که سطح زبان را درگیر می‌کند. سطح زبان از برجستگی‌های ریز سفیدصورتی به‌نام «پاپیلا» پوشیده شده‌است که پرزهای ریز و کوتاهی‌اند. لکه‌های زبان جغرافیایی روی سطح زبان بخش‌هایی از زبان است که پاپیلا را ازدست داده‌است. یا این حال اگر تغییر شکل روی زبان بیشتر از 10 روز ادامه پیدا کرد باید به پزشک مراجعه کنید. این ویدئو شما را با این بیماری آشنا می‌کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار