از شروع عفونت تا جراحی میرنگوتومی یا تمپانوستومی برای بازگشت شنوایی

شش مرحله عفونت حاد گوش میانی را تماشا کنید

445
0 0
اکوت اوتیت میدیا (Otitis Media) به معنی التهاب گوش میانی است و از شروع تا درمان شش مرحله دارد که می‌توانید در این انیمیشن تماشا کنید؛ انسداد لوله استاش یا شیپور استاش، قبل از ترشح چرک و عفونت، مرحله ترشح چرک، فروکش التهاب، بروز عوارض که شروع درمان جدی است و در آخر درمان آن. در صورتی که بیمار شرایط حادی داشته باشد و پس از درمان‌های اولیه شنوایی به حالت نرمال بازنگردد جراحی میرینگوتومی یا برش در پرده ضماخ انجام می‌شود.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار