موجودات تکامل یافته جان‌سخت

راهکارهایی برای خلاصی از شپش سر و دردسرهایش

457
0 0
وجود شپش در مو باعث خارش سر می‌شود و تنها با کوتاه‌کردن مو نمی‌توان آن‌ها را از بین برد، چون شپش‌های جوان بسیار ریزند و نمی‌توان آن‌ها را با چشم غیرمسلح مشاهده کرد. از خون انسان تغذیه می‌کنند و به‌راحتی از سر یک انسان به سر انسان دیگر منتقل می‌شوند. با این ویدئو همراه شوید تا با این موجودات تکامل یافته جان‌سخت و راه‌کارهای خلاص شدن از آن‌ها بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار