تاول، پانسمان بیولوژیکی بدن در برابر عفونت

نحوه پانسمان سوختگی سطحی و رسیدگی به تاول‌ها

441
0 0
سوختگی اگر در دست‌ها یا صورت و سطحی باشد نیاز به پانسمان ندارد اما اگر در انگشتان و عمیق باشد باید پانسمان کرد. اما قبل از پانسمان با تاول‌ها چه باید کنیم؟ مجاز به ترکاندن یا تخلیه‌شان هستیم؟ دکتر فاطمه محمدی متخصص طب اورژانس و عضو هیات علمی دانشگاه در این ویدئو، تاول‌ها را پانسمان بیولوژیکی بدن در برابر عفونت ناشی از سوختگی معرفی کرده‌اند و گفته‌اند نباید تاول‌ها را به عمد ترکاند و شیوه پانسمان سوختگی‌های سطحی را گفته‌اند. برای اطلاعات بیشتر ویدئو را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار