چه راهکارهایی برای کنترل پیشرفت پارکینسون وجود دارد؟

نگاهی به پنج مرحله رشد پارکینسون

8.2K
0 1
پنج مرحله فیزیکی اولیه رشد در بیماری پارکینسون وجود دارد که با کاهش تدریجی هورمون دوپامین، مرحله به مرحله ایجاد می‌شوند: اول یک طرف بدن تحت تأثیر قرار می‌گیرد، دوم هر دو طرف بدن، سوم، تعادل مختل می‌شود، چهارم راه رفتن و ایستادن مشکل می‌شود و پنجم بیماران پارکینسونی روی صندلی چرخدار می‌نشینند یا بستری می‌شوند. با این ویدیو همراه شوید و بیشتر بدانید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار