تاثیر خانواده پریشان بر آینده فرزندان

بهای جدال والدین را کودکان در جامعه می‌پردازند

534
0 0
وقتی والدین با هم خوب رفتار می‌کنند فرزندانشان عملکرد بهتری دارند اما ما می‌دانیم که برای برخی زوجین سخت است که روابط خود را شاد و سالم نگه دارند؛ روابط پریشانی دارند و به طور مرتب باهم بحث می‌کنند یا در فکر جدایی هستند. چنین وضع آشفته‌ای بر زندگی و آینده کودکان تاثیر می‌گذارد. ویدئو را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار