برای بردن بچه‌ها به دندانپزشکی دیر نکنید

شش ماهگی زمان اولین ویزیت دندان‌پزشکی کودکان

536
0 0
کودکان در شش ماهه اول زندگی خود شروع به درآوردن دندان و در سن 6 تا 7 سالگی هم شروع به از دست دادن اولین مجموعه دندان‌های شیری خود می‌کنند، درنهایت هم دندان‌های دائمی و ثانویه جایگزین آن‌ها می‌شوند. اما اگر کودکانی باشند که زیاد شیشه شیر می‌خورند و قند زیادی دریافت می‌کنند شاید از دو تا سه سالگی دندان‌هایشان خراب شود. در این ویدئو شما با بهداشت دندان‌های کودکان و راه‌های پیشگیری از پوسیدگی آنها، آشنا می‌شوید و اینکه چرا مهم است اولین ویزیت زیر یکسال باشد.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار