درباره MVD یا تب هموراژیک بدانیم

خفاش‌های میوه‌خوار و بیماری ویروسی ماربورگ

540
0 0
بیماری «ماربورگ» تب خون‌ریزی‌دهنده شدید است که توسط ویروس ماربورگ ایجاد می‌شود. این ویروس از طریق خفاش‌های میوه‌خوار شیوع پیدا کرده است و از تماس مستقیم با خون یا ترشحات یا سایرِ مایعاتِ بدنِ افرادِ آلوده منتشر می‌شود. این ویدئو شما را با چگونگی پیدایش و شیوع این بیماری و همچنین علائم مهم آن آشنا می‌کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار