به چه کسی بیمار مسموم می‌گوییم؟

شوینده‌ها، گیاهان، جانوران و ایجاد مسمومیت

626
1 0
مسمومیت صرفا ناشی از مصرف غذای فاسد و تاریخ گذشته یا مصرف بیش از حد دارو نیست بلکه مسمومیت می‌تواند ناشی از قرارگرفتن در معرض گیاهان و جانوران سمی و شوینده‌ها هم باشد. خانم دکتر نوا سلیمانی متخصص طب اورژانس و فلوشیپ مسمومیت و سم‌شناسی بالینی در این ویدئو فرد مسموم را معرفی کرده و می‌گویند که مسمومیت شامل چه مواردی می‌شود. اگر در خانه از گل و گیاه یا حیوانات نگهداری می‌کنید تماشای این ویدئو را به شما پیشنهاد‌ می‌کنیم.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار