کشیدگی عضلات؛ درجات مختلف و درمان آن

درمان کشیدگی عضلات پشت ران چند روز طول می‌کشد؟

537
0 0
روند بهبودی در افراد دچار کشیدگی عضلات، به ویژه عضلات پشت ران، متفاوت است. مثلا روند بهبودی در ورزشکاران بسیار سریع‌تر از افرادِ معمولی است. همچنین مرحله درستِ درمان می‌تواند تأثیر زیادی بر زمانِ توان‌بخشی داشته‌باشد. این ویدئو از کشیدگی عضلات؛ درجات مختلف و درمان آن می‌گوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار