روابط تجاری، شهرسازی و کمبود دانش پزشکی

بررسی سه عامل همه‌گیری‌های تاریخی طاعون

548
0 0
طاعون یکی از بیماری‌هایی بود که با همه‌گیری‌های تاریخی جان میلیون‌ها نفر را در سراسر دنیا گرفت و از آن با مرگ سیاه نیز یاد می‌شود. در این ویدئو در مورد سه عامل همه‌گیری طاعون در طول تاریخ صحبت می‌شود؛ روابط تجاری، شهرسازی و کمبود دانش پزشکی. بیماری‌ای که گرچه زیاد کشت اما به رشد علم پزشکی هم کمک کرد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار