تفاوت معنای همدلی با همدردی

نوع پاسخ به رنج ما را تبدیل به کسی می‌کند که حالا هستیم!

540
0 0
همدلی چیست؟ آیا همدلی با همدردی یک معنا می‌دهد؟ تفاوتش با ترحم، شفقت، و یا احساس نوع‌دوستی چیست؟ آیا هر واکنشی به رنج همدردی است؟ نمی‌توان از رنج دوری کرد. رنج همه‌جا وجود دارد. اما چه پاسخ به رنج دیگران درست است؟ برای درک بهتر این مفاهیم با این ویدیو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار