دستگاه گوارش چطور کار می‌کند؟

تماشای سفر سی ساعته غذا در بدن، از بلع تا دفع

589
0 0
دستگاه گوارش سیستمی متشکل از 10 اندام با پوشش 9 متری است که با بیش از بیست نوع سلول تخصصی از متنوع‌ترین و پیچیده‌ترین سیستم‌های بدن انسان است. اجزای این دستگاهای به طور پیوسته و به صورت هماهنگ کار می‌کنند تا مواد اولیه غذا را به مواد مغذی و انرژی تبدیل کنند. از لحظه ورود غذا تا خروج مدفوع، غذا سفری سی تا چهل ساعته در دستگاه گوارش دارد. با این ویدیو همراه شوید و این سفر را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار