برای کاهش درد، ملحفه تمیز و خیس دور بیمار بپیچید

فوریت‌های پزشکی در سانحه سوختگی، قبل از رسیدن اورژانس

576
0 0
قبل از انتقال فرد دچار سوختگی به مراکز درمانی باید چه اقدامات فوری انجام داد؟ می‌دانید نباید لباس بیمار را که به ناحیه سوختگی چسبیده از بدنش خارج کنید؟ یا مجاز به خوراندن مایعات به او هستیم یا نه؟ دکتر فاطمه محمدی متخصص طب اورژانس و عضو هیات علمی توضیحات کاملی درباره فوریت‌های پزشکی قبل از رسیدن اورژانس یا انتقال بیمار به بیمارستان داده‌اند که دیدن آن ضروری است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار