داستان درمان سرطان جیمی‌ کارتر و تاثر داروی پمبرولیزومب/1

سرطان درمان دارد، نه ترس!

8.5K
0 0
این فکر ناامیدانه صحت ندارد که سرطان درمان ندارد و در آخر منجر به مرگ می‌شود. آقای دکتر فربد رهنما پزشک عمومی در این ویدئو با بیان داستانی کوتاه به ما می‌گویند که افکار امیدوارانه نسبت به درمان سرطان بسیار مهم است و باید روند درمان بدون هرگونه پیشداوری سپری شود. ایشان داستان درمان سرطان جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا را روایت می‌کنند که چطور این بیماری به یک درمان تحقیقاتی پاسخ مثبت داده است. دعوتید به تماشا.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار