عصب‌کشی و عاقبت دندانی که می‌میرد!

چرا عصب‌کشی حیاتی است؟

586
0 0
وقتی دندان‌درد شدید است نیاز به عصب‌کشی داریم، چون باید دندان در دهان و لبخند ما حفظ شود. در عصب‌کشی معمولا دندان از منبع عصبی خود، منبع خون و سیستم لنفاوی جدا و دندان تدبدیل به عضوی مرده می‌شود. این ویدئو را تماشا کنید تا بدانید عصب‌کشی یا درمان مجرای ریشه یا همان به اختصار اندو چه به چه دلیلی انجام می‌شود و دندان چرا بعد از این عضوی مرده به حساب می‌آید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار