پنج سناریوی روزانه درون‌گراها و مبتلایان به اضطراب اجتماعی

شما هم از بیرون رفتن و انجام کارهای روزانه هراس دارید؟

542
0 0
اضطراب اجتماعی، به معنی ترس شدید از قرار گرفتن در موقعیت‌های اجتماعی است که شامل تعامل با افراد دیگر می‌شود. همچنین این مشکل، عملکرد روزانه فرد را دچار اختلال می‌کند. در مقابل، درون‌گرا فردی است که بر دنیای درونی خود، بیش از سایر افراد تمرکز دارد و انجام فعالیت انفرادی را ترجیح می‌دهد؛ البته این به معنی عدم تمایل یا هراس وی برای برقراری ارتباط با دیگران نیست. در این ویدئو با تفاوت بین درون‌گرایی و اضطراب اجتماعی آشنا می‌شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار