ساختار نامرئی تفکرت را دگرگون کن!

بگو چطور زندگی کردی تا بگویم چطور فکر می‌کنی

609
0 1
احساسات بر تمام جنبه‌های مختلف شخصیت و زندگی ما تأثیرگذار است و شناخت احساسات کمک می‌کند به درک بهتری از معنای لایه‌های پنهان زندگی برسیم. همچنین کسی که مدیریت احساسات خود را بلد باشد می‌تواند عملکرد خود را نیز مدیریت کند و آینده‌ای بهتر برای خود رقم بزند. کنترل‌کننده احساسات، کسی است که بتواند ساختار نامرئی تفکرش را تغییر دهد. این ویدئو تأثیر جهان‌بینی افراد بر عملکردشان را نشان می‌دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار