فرار از موقعیت‌هایی که شاید طرد یا شرمسار شوید!

هفت علامتی که می‌گوید اضطراب اجتماعی دارید نه کم‌رویی!

631
0 0
همه ما چند روز قبل از وقوع یک اتفاق مهم مانند سفر کاری، امتحان، مصاحبه و ... دچار اضطراب می‌شویم و طبیعی است. اما کسانی که اختلال اضطراب اجتماعی دارند هفته‌ها و ماه‌ها در حال پیش‌بینی رویدادی منفی و بد در ارتباط با آن روز مهم هستند، تجمع این افکار در ذهن آنها باعث اجبار به اجتناب از هر رویدادی می‌شود. برخی این حالت را با کمرویی و خجالت اشتباه می‌گیرند. این ویدئو از هفت علامتی که می‌گوید کمرو نیستید، اضطراب اجتماعی دارید!
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار