آشنایی با پاتولوژی گفتار و زبان و وظایف گفتاردرمان

کدام اختلالات نیاز به گفتاردرمانی دارد؟

582
0 0
«گفتاردرمانی» یا «پاتولوژی گفتار و زبان» یکی از شاخه‌های توانبخشی است که به آسیب‌شناسی اختلالات مربوط به گفتار و زبان مثل توسعه زبانی یا توانبخشی زبان بعد از سکته مغزی یا آسیب مغزی، حافظه شناختی، بلع و صدا و روان صحبت کردن، می‌پردازد. گفتار و زبان، بخش بسیار مهمی از برقراری ارتباط با دیگران است و گفتاردرمان روی این بخش کار می‌کند. با تماشای این ویدئو، با این نوع از اختلال و فرایند دقیق گفتاردرمانی آشنا می‌شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار