فاسیا پلانتار یا التهاب فاسیای کف پا علت خارپاشنه است

خار پاشنه درد ندارد!

628
0 0
خار پاشنه عارضه‌ای است که اغلب بیماران فکر می‌کنند به عمل جراحی نیاز دارد اما این تفکر صحیح نیست. درواقع خار پاشنه اصلاً درد ندارد. خار تنها نوعی واکنش به استخوان است. چیزی که سبب درد می‌شود سفت شدن فاسیا پلانتار ر یا التهاب رباط کف پا است. با این ویدئو هرماه شوید تا با علت اصلی خارپاشنه و درمان آن بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار