کدخوانی اشتباه، جهش دی‌ان‌ای و شروع رشد سرطان در بدن

سرطان به زبانی ساده!

6.7K
0 1
می‌دانیم که سرطان از رشد غیرطبیعی سلول شروع می‌شود اما این تقسیم سلولی یک حرکت شیمیایی موزون و پیچیده است، گاهی اتفاقات اشتباهی رخ می‌دهد و مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های یک تک‌سلول یا DNA دچار اشتباه کدخوانی می‌شود، چیزی که به آن «جهش» می‌گویند. جهش‌های زیاد می‌توانند از مهارکننده مشکلات اختلالی عبور کنند و سلول را به تقسیم‌های غیرقابل کنترل سوق دهند. در این انیمیشن به سادگی علت ایجاد سرطان به نمایش درآمده است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار