پرکردن مستقیم؛ اینله و انله چیست؟

آشنایی با دو روش پر کردن دندان و پنج ماده پرکردنی

562
0 0
در این ویدئو مزایا و معایب دو روش پرکردن مستقیم و غیرمستقیم (اینله یا انله) دندان و پنج نوع ماده پرکردنی آشنا می‌شوید. پرکردن مستقیم با سه نوع مواد و غیرمستقیم با دو نوع مواد انجام می‌شود. برای آشنایی با پرکننده‌های سفید، نقره‌ای، رزین کامپوزیت، فویل طلایی و... ویدئو را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار