گام اول مدیریت ذهن و رفتار، شناخت احساس است

تفاوت بین نگرانی، اضطراب و استرس

9K
0 2
احساس نگرانی ما را وادار می‌کند مرتب برای حل مشکلات پیچیده فکر کنیم. اگر این احساس مانند چرخه‌ای معیوب مدام تکرار شود و ذهن ما را درگیر کند، می‌تواند منجر به اختلالات افسردگی و اضطراب شود. استرس، پاسخی فیزیولوژیکی و غریزی به چیزی است که بقای ما را تهدید کند و خطرناک است. علائم استرس نیز وقتی به‌شکل مداوم در مغز فعال شود آسیب‌های سنگینی به جسم و روان وارد می‌کند. اضطراب هم با پیشگویی یک اتفاق ناگوار و ترس همراه است. این ویدئو به تفاوت این سه احساس می‌پردازد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار