بیماری‌ای که نفسگیر است

عوامل حساسیت‌زا و شروع حمله آسم

8.4K
0 0

یکی از اتفاق‌‌های دلپذیر هر موجود جانداری می‌تواند «تنفس راحت» و بی‌دردسر باشد. وقتی نفس‌ها به شماره می‌افتند و يا به سختی نفس می‌کشیم دلمان می‌خواهد زمین و زمان را بهم بدوزیم تا راحت نفس بکشیم. ویدئوی پیش رو شرحی است بیماری آسم و راه‌های درمان و مقابله با این بیماری.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار