سه رابطه دارو با غذا!

قرصم را قبل از غذا، بعد غذا، یا همراه آن بخورم؟

548
0 0
برخی داروها نیازی به مصرف همراه با غذا ندارند و با معده خالی نیز مصرف می‌شوند. برخی باید با معده پر مصرف شوند، یعنی از بلافاصله بعد غذا. برخی نیز باید با فاصله نیم الی یک ساعت از غذا مصرف شوند. خانم فاطمه عبادیان، دکتر داروساز بطور کامل نحوه مصرف داروهای مختلف را در این ویدیو توضیح می‌دهند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار