جراحی میرنگوتومی راه درمان اوتیت است

عفونت باکتریایی گوش میانی بیماری شایعی در کودکان

613
0 0
اوتیت یا عفونت گوش میانی یکی از شایع‌ترین عفونت‌های باکتریایی در دوران کودکی است. گاهی این عفونت با جراحی ساده‌ای ازبین می‌رود. در این جراحی طی عملی همراه با بیهوشی عمومی لوله‌های کوچکی در پرده گوش می‌گذارند و با آن فشار هوا را یکسان می‌کنند. لوله‌هایی که به‌عنوان «تمپانوستومی»، لوله‌های تهویه گوش یا لوله‌های تعادل فشار یا "PE" هم مشهورند. به عنوان لوله‌های تمپانوستومی اگر کودک شما درگیر این عفونت و درد گوش است این ویدئو اطلاعات خوبی به شما می‌دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار