نگاهی به CC کرم‌ها، BB کرم‌ها و فاکتور +++PA

ضد آفتاب را چه زمانی بزنیم و چه وقت تجدید کنیم؟

6.6K
0 0
همه انواع ضدآفتاب‌ها فاکتورهای متنوع و ثابتی برای سازگاری با پوست‌های مختلف دارند و اغلب ما با SPF و UV آشناییم. اما PA یا Boots Star از فاکتورهای دیگری است که همراه با چند مثبت روی بسته‌بندی درج شده‌اند. سه مثبت یا پنج که هرچه مثبت‌ها بیشتر باشد، ایدآل‌تر است. در این ویدیو خانم فاطمه عبادیان، دکتر داروساز علاوه بر توضیح این فاکتور از CC کرم‌ها و BB کرم‌ها هم می‌گویند و اینکه ضد آفتاب را چه زمانی بزنیم و چه وقت تجدید کنیم؟
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار