گرمازدگی و امتناع از خود درمانی

کدام گرمازدگی‌ها را به اورژانس اطلاع دهیم؟

608
0 0
وقتی گرمازدگی رخ می‌دهد باید از خوددرمانی پرهیز کرده و ضمن انجام فوریت‌های پزشکی، موضوع را با اورژانس درمیان بگذاریم تادر صورت لزوم فرد گرمازده به بیمارستان منتقل شود. می‌دانید کدام قشر از افراد گرمازده باید تحت نظر اورژانس قرار بگیرند؟ دکتر آرش تبرائی دستیار ارشد تخصصی طب اورژانس در این‌باره در ویدئوی پیش رو صحبت کرده‌اند. ایشان توضیح داده‌اند که باید ازخوددرمانی، استفاده از داروهای گیاهی و... بپرهیزیم.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار