15.5K
0 1

درباره آنژیوگرافی بیشتر بدانید

آنژیوگرافی یک تست تشخیصی است، نه عمل جراحی!

آنژیو اشاره به عروق دارد و گرافی هم یعنی عکس‌برداری و همین معنای لغوی می‌گوید که آنژیوگرافی اقدامی تشخیصی است، نه یک عمل جراحی و جنبه درمانی ندارد. پزشک این کار را برای بیمارانی انجام می‌دهد که احتمال گرفتگی و انسداد عروق دارند تا عروق از طریق عکسبرداری بررسی شود. با این ویدئو همراه شوید تا در مورد آنژیوگرافی اطلاعات بیشتری را از آقای دکتر مانی قربان زاده اقدم، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشن بگیرید.

Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود