باز کردن رگ‌های گرفته با بالن و فنر

آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی چه فرقی باهم دارند؟

581
0 1

بیمارانی که تست آنژیوگرافی می‌دهند به چهار دسته تقسیم می‌شوند: نرمال، گرفتگی عروق کم، گرفتگی زیاد یا محل گرفتگی ویژه و دسته چهارم بیمارانی که تنگی عرق جدی دارند اما جایی است که می‌تواند با فنر و بالن رگ را باز کرد. وقتی بعد از آنژیوگرافی رگ‌ها به این دو روش باز شوند، آنژیوپلاستی انجام شده است. آقای دکتر مانی قربان‌زاده اقدم، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشن تفاوت این دو را توضیح می‌دهند.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار