پنج راهکار برای افزایش تاب‌آوری

راهنمای گام به گام زنده ماندن!

604
0 0
تاب‌آوری یعنی انعطاف‌پذیری و توانایی کنار آمدن با شرایط سخت. انعطاف‌پذیری و سازگاری به ما کمک می‌کند زمانی که همه چیز طبق روال پیش نمی‌رود، از پا در نیاییم و کنترل احساس، افکار و رفتار خود را داشته باشیم. راهکارهای زیادی برای افزایش تاب‌آوری وجود دارد که به تعدادی از آنها در این ویدئو اشاره می‌شوند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار