شناسایی تحریف‌های شناختی برای رسیدن به ذهنی سالم

چهار شیوه‌ تفکری که حقایق را تحریف و ما را غمگین می‌کند

606
0 0
تحریف‌های شناختی مثل عینکی هستند که باعث می‌شوند ما واقعیت را به گونه‌ای متفاوت از آنچه که هستند درک کنیم. تعمیم بی‌جا، تفکر همه یا هیچ، منفی‌نگری و... چند نمونه از این تحریف‌ها هستند. این انیمیشن به معرفی چند نمونه از تحریف‌ها و چگونگی برخورد با آنها پرداخته شده است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار