صداهای بالاتر از 85 دسی‌بل به شنوایی‌ آسیب می‌رساند

سر و صدای زیاد و اثر مخربش در افت شنوایی

569
0 0
کم‌شنوایی ناشی‌ از سروصدا به دلیل است که گوش‌ها مداوم در معرض صداهای مخرب‌اند و کاهش شنوایی چشمگیر می‌شود؛ هر صدایی بالاتر از 85 دسی‌بل به شنوایی‌ آسیب می‌رساند. صداهایی مانند: سشوار، مخلوط‌کن‌، دستگاه پخش موسیقی، کنسرت‌ها، مسابقات اتومبیل‌رانی و... سه راه برای پیش‌گیری از کم شنوایی وجود دارد: صدای همه‌چیز را کم کنید، از منبع صدا دور شوید و یا از محافظ شنوایی استفاده کنید. با این ویدئو همراه شوید تا با دیگر صداهای بلند آسیب‌زننده بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار