انواع شیر مادر و شش گام شناخت آن

شیر پیشین و پسین چه نقشی در تغذیه نوزاد دارند؟

580
0 0
تغذیه با شیر مادر مهم است، چون نیازهای شش ماه نخست زندگی کودک از شیر مادر تأمین می‌شود. با شروع شیردهی به نوزاد مادر دو نوع شیر دارد؛شیر پیشین و شیر پسین. جالب است بدانید کودک با شیر پیشین احساس تشنگی و با شیر پسین گرسنگی‌اش را برطرف می‌کند. این ویدئو اطلاعات جالبی درباره شیر مادر و نحوه تولید آن به شما می‌دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار